Przesłanie Świętego Jana Pawła II – nowa pozycja IPJPII

Opublikowano: 9 maja 2014 r.

Nakładem wydawnictwa Instytutu Papieża Jana Pawła II ukazała się publikacja Przesłanie Świętego Jana Pawła II. Materiały edukacyjne, skierowana głównie do nauczycieli i uczniów, którzy mogą wykorzystać to opracowanie jako pomoc przy realizacji programu nauczania. Mamy nadzieję, że książka ta przyczyni się głębszego poznania myśli i nauczania obydwu papieży – Jana XXIII i Jana Pawła II.

Prezentowany materiał edukacyjny składa się z kilku części. Rozpoczynają ją trzy konferencje, stanowiące rodzaj komentarza do wartości, którymi żył Święty Jan Paweł II. Kolejno po nich omówione zostały główne dokumenty jego pontyfikatu: 14 encyklik oraz 14 adhortacji. Uzupełnieniem do książki jest kalendarium życia Świętego oraz materiał filmowy składający się ze zdjęć opowiadających historię życia Wojtyły: kapłana, biskupa, papieża. W drugiej części książki znajduje się materiał edukacyjny poświęcony dziełu życia Jana XXIII (konferencja oraz nauczanie z encyklik).

PRZESLANIE JP 2 druk