Warsztaty – Klub Przyjaciół Lolka

Opublikowano: 22 maja 2014 r.

W środę 14 maja 2014 r. Instytut Papieża Jana Pawła II odwiedzili uczniowie klas trzecich ze Szkoły Podstawowej nr 261 z Wilanowa. W czasie spotkania nasi goście zwiedzali Świątynię Opatrzności Bożej oraz uczestniczyli w warsztatach przygotowanych przez pracowników Instytutu. W pierwszej części mogli dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat darów, jakie otrzymywał Jan Paweł II w czasie swojego pontyfikatu oraz listów pisanych do niego przez dzieci z całego świata. W dalszej części warsztatów rozmawialiśmy o świętości. Dzieci uczestniczyły również w grze związanej z pielgrzymkami Papieża. Na zakończenie spotkania uczniowie razem z animatorem tworzyli plakaty związane z wartościami jakimi żył i propagował Święty Jan Paweł II.

Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe do uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez Instytut. Zgłoszenia przyjmujemy na kontakt:

d.oswiatowy@ipjp2.pl

mt_gallery