Narzeczeni wobec wiary, życia, płodności i wychowania. Statystyka

Opublikowano: 29 sierpnia 2014 r.
29 sierpnia 2014 | Kategorie: Aktualności, Archiwum aktualności 2011-2014

Publikacja „Narzeczeni wobec wiary, życia, płodności i wychowania. Statystyka” autorstwa ks. dr. Zdzisława Struzika koncentruje się na analizie środowiska ludzi młodych przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa. W oparciu o anonimowe ankiety wypełnione przez narzeczonych w jednej z warszawskich parafii, zostały sformułowane wnioski co do stanu religijności, moralności i zachowywania zasad wiary katolickiej oraz respektowania wartości małżeństwa i rodziny u osób między 25 a 35 rokiem życia. Celem było również ukazanie zmian, jakie zachodzą w społeczeństwie, a dotykających takich zagadnień jak: trwałość więzi rodzinnych, przesunięcie wieku zawierania małżeństwa, związki nieformalne, wspólne zamieszkanie przed ślubem itd. To z kolei miało wskazać obszary, w których konieczna jest skoncentrowana działalność edukacyjna, wychowawcza i formacyjna przyszłych małżeństw i rodzin, oraz uaktualnienie form przygotowania do sakramentu małżeństwa. W aneksie zamieszczono wykresy i diagramy obrazujące uzyskane dane z przeprowadzonych ankiet.

Okladka narzeczeni prod3 resize