Debata Myśląc z Wojtyłą… Franciszek

Opublikowano: 16 stycznia 2015 r.
16 stycznia 2015 | Kategorie: Aktualności, Konferencje

15 stycznia 2015 roku o godzinie 18:00 w Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej 17/19 odbyła się debata „Myśląc z Wojtyłą… Papież Franciszek.”

Debata styczniowa poświęcona była pontyfikatowi papieża Franciszka, trwającego od 13 marca 2013 roku. W dyskusji udział wzięli: bp Grzegorz Ryś – biskup pomocniczy krakowski, dr hab. historii Kościoła, Piotr Nowina – Konopka – ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej, Paweł Lisicki – redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”, Adam Szostkiewicz – publicysta tygodnika „Polityka”. Spotkanie poprowadził Zbigniew Nosowski – redaktor naczelny kwartalnika „Więź.

Plan przewidywał, tak jak przy ostatnich spotkaniach, krótką wypowiedź dyskutantów dotyczącą tematu debaty, następnie moderowaną dyskusję, pytania z sali, oraz odpowiedź ze strony prelegentów. Dyskutanci starali się jak najlepiej przedstawić swoje refleksje i spostrzeżenia na temat papieża Franciszka. Stąd wypowiedzi były bardzo pogłębione i bogate w treści.

Tak jak podzielone były głosy wśród prelegentów, tak i słuchacze mieli odmienne refleksję po debacie i z chęcią wypowiadali się na forum publicznym. Niestety byliśmy ograniczeni czasem, gdyby nie to debata zapewne potrwała by do późnych godzin nocnych.

Na koniec głos zabrał gospodarz, Kardynał Kazimierz Nycz metropolita warszawski, dziękując wszystkim przybyłym za spotkanie, które cieszy się już w dużej mierze stałym gronem odwiedzających, jak również coraz to nowymi osobami.

Organizatorami cyklu wystąpień prelegentów, połączonego z dyskusją społeczną, są: Kardynał Kazimierz Nycz metropolita warszawski oraz Â Instytut Papieża Jana Pawła II, Centrum Myśli Jana Pawła II, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Kwartalnik „Więź”, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie i Katolicka Agencja Informacyjna.mt_gallery: