Biblioteka – sprawozdanie za 2013 r.

Opublikowano: 2 lutego 2015 r.
Kategorie: Aktualności · Działy · Wystawy
2 lutego 2015 | Kategorie: Aktualności, Działy, Wystawy

Gromadzenie zbiorów.

Zbiory książkowe Biblioteki IPJPII liczą ponad  11280 woluminów .Tak pokaźny księgozbiór udało się zgromadzić w przeciągu siedmiu lat od założenia Instytutu Papieża Jana Pawła II.

Zakupy

 Od początku roku realizowane były zakupy wydawnictw zwartych w ramach projektu 11/2013. Poprzez udział w targach książki, odwiedziny w księgarniach i uczestnictwo w imprezach związanych z promocją książek, pracownicy Biblioteki dokonywali wyboru tytułów z nowości wydawniczych. Poszukiwaniu tytułów służył również codzienny monitoring prasy  oraz czasopism specjalistycznych.

W tym roku zakupiliśmy 388 woluminów wydawnictw zwartych z różnych dziedzin oraz 16 pozycji multimedialnych  (są to bajki do słuchania dla dzieci w postaci audiobooków).

Dary

Poprzez pozyskiwanie stałych partnerów do wymiany międzybibliotecznej zapewniamy możliwość zdobycia tytułów antykwarycznych oraz innych publikacji książkowych niedostępnych na rynku w bieżącej sprzedaży. Prowadzimy wymianę dubletów z bibliotekami oraz instytucjami kultury.

Nasi darczyńcy to także osoby prywatne, często z własnej inicjatywy przekazują swoje zbiory.

Staramy się także inicjować akcje czytelnicze mobilizujące społeczność lokalną. Dzięki temu w akcji przeprowadzonej 20 czerwca b.r. pod hasłem wymiany książek, udało się zebrać ponad 300 egzemplarzy książek z różnych dziedzin, od literatury dziecięcej i młodzieżowej, poprzez filozofię, albumy o sztuce, klasyków literatury aż do przewodników turystycznych. Znalazły się wśród nich  cenne tytuły, które zostały wprowadzone do zbiorów Biblioteki.

Biblioteka otrzymuje także książki z przydziału z wydawnictw wydawanych przez nasz Instytut.

Do nabytków, które są darami w roku trafiło 230 woluminów.

Opracowanie zbiorów

 

Wszystkie zgromadzone druki zwarte oraz ciągłe zostały zinwentaryzowane i sukcesywnie pojawiają się w katalogu Biblioteki.

 W bibliotece opracowywana jest także baz artykułów dotyczących pielgrzymek apostolskich papieża Jana Pawła II.

 

Udostępnianie zbiorów.

Biblioteka zaprasza czytelników w godzinach pracy. Staramy się poszerzać nasz księgozbiór o pozycje literatury pięknej zarówno dla dorosłych jak tez dla dzieci. Można u nas także zamówić kopie kserograficzne.

Wypożyczanie oraz udostępnianie prezencyjne odbywa się według schematu:

 poniedziałki, środy i piątki w godz. od 10 do 16,

 wtorki i czwartki od 12 do 18.  

Rozwój zawodowy pracowników Biblioteki.

Pracownicy Biblioteki podnosili kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniu przeprowadzonym w związku ze zmianą programu bibliotecznego na MAK +. Natomiast udział w Seminarium OCLC , które odbyło się w Pałacu Krasińskich w dniu 24 maja 2013 r., dał możliwość szerszego spojrzenia na trendy i tendencje panujące w we współczesnym bibliotekarstwie.

 We wrześniu  w dniach od 17 do 18, przysłuchiwaliśmy się prelekcjom dotyczącym ochrony i konserwacji zbiorów podczas seminarium: „Bezpieczeństwo zbiorów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych – stan obecny i perspektywy”, imprezie towarzyszyły Targi Wyposażenia Archiwów, Muzeów, Bibliotek i Kancelarii pod hasłem „Dziedzictwo”.

W październiku nadszedł czas na Kongres Bibliotek Publicznych, który skupił wielu gości z  kraju i z zagranicy. W dniach od 21 do 22.10.2013 goście i gospodarze wydarzenia dzielili się doświadczeniami i nowatorskimi pomysłami w kontekście przyciągnięcia czytelnika do biblioteki.

Imprezy związane z książką.

 

Pracownicy Biblioteki uczestniczyli w XIX Targach Wydawców Katolickich, które odbywały się dniach 11-14 kwietnia w Arkadach Kubickiego. Odwiedziny stoisk wystawców dały możliwość zebrania informacji o nowościach prezentowanych przez wydawnictwa z rynku książki katolickiej a także nawiązania kontaktów, obejrzenia filmów i ciekawych wystaw. Był to doskonały czas na rozmowy z autorami, dziennikarzami i zaprzyjaźnionymi wystawcami.

W maju 2013 r. odwiedziliśmy IV Warszawskie Targi Książki, które w tym roku po raz pierwszy odbyły się na Stadionie Narodowym. Podczas targów odbyło się wiele spotkań, wystaw a także imprez dla dzieci. Wręczone zostały nagrody sezonu wydawniczo-księgarskiego  IKAR 2013, Nagrody Fundacji Kultury Polskiej za promocję polskiej książki w świecie a także  Nagrody „Mistrz Promocji Czytelnictwa ”Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Dnia 4 czerwca b. r. w siedzibie KEP odbyła się promocja książki autorstwa Andrzeja Półtawskiego ”Filozofia dla życia”. Pracownik Biblioteki przysłuchiwał się rozmowom  prowadzonym przez moderatorów a potem odebrał szczególny egzemplarz promocyjny z autografem autora.

20 czerwca b.r. w Bibliotece miała miejsce akcja „Uwolnij swoje książki, dziel się z innym radością czytania”. Wielu osobom taki pomysł się spodobał i przez kilka dni odwiedzali kącik z książkami do przygarnięcia, przynosząc w  zamian swoje niepotrzebne egzemplarze.

Zgromadzone w ten sposób woluminy, które nie będą włączone do zbiorów Biblioteki,  przekazane zostaną za pośrednictwem uczestników kolejnego Rajdu Katyńskiego, placówkom odpowiedzialnych za nauczanie języka polskiego na Ukrainie.

Gościliśmy także na „Imieninach Jana Kochanowskiego” w Ogrodzie Saskim. Imieniny wyprawiała Biblioteka Narodowa „serwując” znakomite  wydarzenia  literackie ze znakomitym gośćmi, którzy rozprawiali o Julianie Tuwimie. Letnie południe i wieczór 22 czerwca 2013 r. z pewnością  stały się dla miłośników książek imprezą do której warto powrócić znowu.

Kolejna promocja książki na której gościliśmy, odbyła się w rocznicę wyboru papieża Polaka, 16 października w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Podczas konferencji prasowej dowiedzieliśmy się o kulisach powstawania książki Mileny Kindziuk pt.:  „Matka papieża. Poruszająca opowieść o Emilii Wojtyłowej”.

Projekty związane z promocją czytelnictwa.

 

W dniach 23-27 września b.r. zorganizowana została wystawa pod hasłem Tydzień Zakazanych   Książek. Na specjalnie przygotowanej ekspozycji zaprezentowane zostały książki, które w różnych epokach i z różnych powodów były literaturą zakazaną.

 

W listopadzie i grudniu prowadzona będzie zbiórka książek dla najmłodszych pacjentów szpitali i placówek opiekuńczych. Jest to akcja zainicjowana przez portal www.zaczytani.org do której postanowiła dołączyć nasza placówka.

 

Inne wydarzenia związane z działalnością Instytutu Papieża Jana Pawła II.

 

Tuż przed Niedzielą Palmową w sobotę 23 marca b.r. w Bibliotece odbyło się kolorowe spotkanie Zróbmy palmę wielkanocną,  na które zaprosiliśmy rodziny z dziećmi. Maluchy i starsze dzieci wspólnie z mamą i tatą tworzyli własne kompozycje. Pracownicy Biblioteki udzielali niezbędnych instruktaży a wcześniej zgromadzili i przygotowali materiały dekoracyjne.

 W grudniu zapraszamy rodziny do wzięcia udziału w warsztatach, na których będziemy tworzyć ozdoby choinkowe oraz kartki świąteczne. Wykonane własnoręcznie ozdoby będą cieszyć domowników i dawać satysfakcję z podtrzymywania tradycji.

Wymiana międzybiblioteczna oraz egzemplarz obowiązkowy.

Do uprawnionych bibliotek zostały przesłane egzemplarze obowiązkowe publikacji wydanych prze
z nasz Instytut. Wysyłka została przeprowadzona czterokrotnie.

Zamierzenia Biblioteki  

 

Największym wyzwaniem z jakim zmaga się Biblioteka w tym roku jest uzupełnianie zapisów w katalogach po ich przeniesieniu do nowego programu Bibliotecznego, którym jest MAK+. Zgromadzenie wszystkich opisów publikacji będących w zasobach biblioteki będzie w przyszłości podstawą dobrej komunikacji między nami i czytelnikami.