Biblioteka – sprawozdanie za 2014 r.

Opublikowano: 2 lutego 2015 r.
Kategorie: Aktualności · Działy
2 lutego 2015 | Kategorie: Aktualności, Działy

Najważniejsze zadanie

Misją Biblioteki Instytutu Papieża Jana Pawła II jest zbieranie książek i innych materiałów dokumentujących dorobek myśli i nauczania oraz dokumentacji pielgrzymek z okresu 27- letniego pontyfikatu wielkiego papieża Polaka. Na nasz specjalistyczny zbiór składają się książki dotykające zagadnień historii Kościoła powszechnego, ze szczególnym uwzględnieniem historii papiestwa, historii Kościoła w Polsce, historii  Polski, filozofii, psychologii, wychowania, kultury itp. Posiadamy bogaty zbiór słowników dotyczących poprawności językowej, klasyczne dzieła literatury polskiej i obcej, w tym poezje i dramaty Karola Wojtyły – to przecież literatura była „pierwszą miłością” młodego studenta Karola Wojtyły podążającego później ścieżkami filozofii i teologii. W dziale literackim znaleźć można tomiki wierszy księdza Jana Twardowskiego (także tłumaczenia na języki europejskie), twórczość literacką  innych księży-poetów, należącą do klasyków reportażu i felietonu, książki współczesnych, nagradzanych pisarzy polskich, biografie świętych i błogosławionych, a wreszcie klasyczną literaturę dla dzieci oraz książki przybliżające młodym odbiorcom  sprawy religii.

W chwili obecnej zbiory książkowe Biblioteki IPJPII liczą ponad  12000 woluminów. Tak zróżnicowany i jednocześnie tematycznie zorientowany księgozbiór udało się zgromadzić dzięki wielu darczyńcom – instytucjom partnerskim i osobom  prywatnym – często przywożącym osobiście książki, i czasami z odległych dzielnic Warszawy.

W roku mijającym – roku kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II – Biblioteka zakupiła wiele cennych monografii, kalendariów, albumów i biografii poświęconych dwóm świętym papieżom.

 

Rok 2014 – Rok Czytelnika

Pod wpływem impulsu płynącego z obchodzonego Roku Czytelnika postanowiliśmy włączyć się w zorganizowanie wydarzeń, tym ściślej wiążących książkę z czytelnikiem. Jednym z nich było przekazanie książek dla Polaków na Wschodzie .W akcji tej pośredniczyli uczestnicy XIV Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, którzy zawieźli na Kresy ponad 100 woluminów książek, zebranych przez naszą Bibliotekę. W przekazanym darze znalazło się wiele tytułów polskich pisarzy, biografie świętych i błogosławionych, rozważania, wspomnienia, powieści dla młodzieży oraz inne ciekawe i pożyteczne lektury. 

 

Dobre praktyki? – Trzeba z tego korzystać

Obserwując kalendarze licznych kursów, szkoleń, konferencji, próbujemy dostosowywać uczestnictwo w nich do kwestii i problemów, które trzeba rozstrzygnąć na bieżąco. W tym roku pracownicy Biblioteki brali udział w wielu różnych wydarzeniach,  a były to, m.in., seminarium cyfrowe „#Wielka Wojna” poświęcone zagadnieniom gromadzenia archiwaliów dotyczących I wojny światowej (16.01.2014).W kwietniu (7-8.10.2014) przyglądaliśmy się problemom konserwacji zbiorów podczas szkolenia „Profilaktyka konserwatorska zbiorów bibliotecznych”. We wrześniu (12.09.2014) uczestniczyliśmy w warsztatach „Prawo autorskie – co musi wiedzieć bibliotekarz” a w październiku (7-9.10.2014) w  II Targach Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony Wyposażenia Archiwów Muzeów i Bibliotek. Dziedzictwo 2014, a także w V Ogólnopolskim Kongresie Bibliotek Publicznych „Cała naprzód!” (20-21.10.2014). W listopadzie gościliśmy także w papieskim mieście Krakowie na konferencji „Dziedzictwo Jana Pawła II w bibliotekach i archiwach krajowych i zagranicznych” (4.11.2014)

 

Digitalizacja czasopism

W tym roku Biblioteka razem z Działem Archiwalnym dokonywała adaptacji i obróbki cyfrowej prasy i czasopism. Utworzone ze zdjęć pliki będą dostępne dla czytelników chcących skorzystać w przyszłości z tytułów prasy codziennej bądź tygodniowej.

 

Biblioteka „instytutowa i publiczna”

Biblioteka IPJPII jest miejscem, gdzie czytelnik znajdzie nie tylko literaturę jako podstawę służącą pogłębieniu wiedzy, z możliwością tworzenia dysertacji naukowych włącznie. Nasze zasoby mają charakter uniwersalny i służyć mogą nie tylko humanistom, ale też czytelnikom pragnącym sięgać po książki z kilku innych dziedzin, albo tym, którzy szukają książki dla samej nauki i osobnej przyjemności czytania.