Zapowiedź wydawnicza „Wartość życia…”

Opublikowano: 21 lipca 2017 r.
21 lipca 2017 | Kategorie: Aktualności, Dział wydawniczy

Dzięki współpracy dwóch instytutów papieskich: Instytutu Jana Pawła II KUL oraz Instytutu Papieża Jana Pawła II już wkrótce ukaże się publikacja pt. Wartość życia. Współczesność przez pryzmat encykliki św. Jana Pawła II Evangelium Vitae.

Kilka słów ze wstępu:

(…) artykuły nawiązują do różnorodnych aspektów problemu wartości życia i jej ujęcia w encyklice Evangelium vitae, łączą je trzy wspólne założenia. Po pierwsze, w skali globalnej nie uznano wartości życia i konieczności jego obrony na każdym etapie. Przeciwnie, zagrożenia życia wymieniane przed 20 laty nie zniknęły, a wręcz przybrały na sile i pojawiły się ich nowe, bardziej wyrafinowane formy z racji rozwoju naukowo-technicznego. Podnoszenie kwestii wartości życia – tak w wymiarze teoretycznym (wszak za odrzuceniem wartości życia tkwią określone idee), jak i praktycznym – jest więc moralnym obowiązkiem. Po drugie, stosunek do życia jest probierzem kultury, świadcząc o wartości człowieczeństwa. Kontrast pomiędzy kulturą życia i kulturą śmierci nie jest iluzoryczny. Po trzecie, encyklika Evangelium vitae z jej diagnozą i wskazaniami jest wciąż aktualna i może stanowić źródło inspiracji dla zmierzenia się z dylematami współczesności. Po czwarte, mimo trudności i rozmaitych barier działanie na rzecz promocji „kultury życia” nie jest syzyfową pracą. Szczególne zadanie mają do spełnienia uczeni, zarówno dzięki odważnemu publikowaniu wyników badań naukowych, refleksji humanistycznej, jak i poprzez swoją obecność w środowiskach kulturotwórczych. Szczególny wkład powinny wnieść uniwersytety, zwłaszcza katolickie (EV, nr 98), powołane do służenia prawdzie. Niniejsza publikacja jest również elementem budowy i promocji kultury życia ludzkiego.

Pozostałe aktualności

XXI Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w szachach klasycznych

W dniach 4-8 lipca 2022 w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu odbyły się XXI Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w szachach klasycznych. Patronat nad mistrzostwami objął Instytut Papieża Jana Pawła II. W zawodach startowało 31 zawodników: 19 księży diecezjalnych, w tym jeden z...

czytaj dalej

Jak załatwić sprawę w Instytucie Papieża Jana Pawła II

 

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, od 2 listopada 2020 r. wprowadziliśmy nowe zasady kontaktu z instytutem.

You have Successfully Subscribed!