Konferencja „Nauka Jana Pawła II w moim życiu”

Opublikowano: 24 października 2008 r.
24 października 2008 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010, Konkursy
1

22 października br. w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie przy ul. Komorskiej 17/23 odbyła się Konferencja pt. NAUKA JANA PAWŁA II w moim życiu. Organizatorem tego wydarzenia był nasz Instytut wraz z Zespołem Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie. Konferencję zainaugurowała uroczysta msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ul. Ostrobramskiej 72 odprawiona przez ks. prałata Krzysztofa Ukleję oraz Krzysztofa Bodeckiego z towarzyszeniem chóru Gimnazjum nr 145 im. Jana Pawła II w Warszawie.

Dalsza część Konferencji odbywała się w Zespole Szkół przy ul. Komorskiej. Rozpoczęła ją dyrektor szkoły – Ewa Lada krótką prezentacją historii i profilu szkoły oraz red. Paweł Zuchniewicz, dziennikarz, publicysta, znawca tematyki dotyczącej Jana Pawła II. Został również odczytany list J.E. ks. Kard. Stanisława Dziwisza.

Uczniowie Zespołu Szkół zaprezentowali oryginalny program artystyczny przygotowany wraz ze swoimi nauczycielami, po czym nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników konkursu NAUKA JANA PAWŁA II W MOIM ŻYCIU.

23

Oto wyniki konkursu literackiego:

I miejsce:
Katarzyna Sowa z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku,

II miejsce:
Dominika Musiał z Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych im. Jana Pawła II w Warszawie,

III miejsce ex aequo:  
J
ustyna Furga z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku,

Mateusz Biaduń z Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych im. Jana Pawła II w Warszawie.

Za szczególne walory pracy oraz oryginalną formę Komisja konkursowa postanowiła wyróżnić również Agnieszkę Bal z Zespołu Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego w Warszawie.

45

 

Wyniki konkursu plastycznego:

I miejsce:
Katarzyna Nitupska z Zespołu Szkół w Wołominie,

II miejsce:
Ma
gdalena Wasiluk z Zespołu Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie,

III miejsce: 
Anita Kucharczyk z LIV Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Nazaretanek  

Wyróżnienia za szczególne walory prac otrzymali:

  • Jarosław Błaszczykiewicz z Technikum Uzupełniającego nr 2 w Warszawie,
  • Kamila Jaśkowska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku,
  • Karolina Sobańska z Zespołu Szkół Spożywczo-Hotelarskich w Warszawie,
  • Beata Wesoła z Technikum Spożywczo-Gastronomicznego im. Jana Pawła II w Warszawie.

 67

Druga część Konferencji była skierowana do nauczycieli. Z referatem wprowadzającym pt. ?Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II” wystąpiła dr Dominika Żukowska z Instytutu Papieża Jana Pawła II, następnie głos zabrał red. Paweł Zuchniewicz, autor książek i publikacji na temat Jana Pawła II, prezentując pogadankę na temat ?Jan Paweł II wychowawca”. Następnie odbył się panel dyskusyjny z udziałem nauczycieli i zaproszonych gości.