Papieski październik

Opublikowano: 9 października 2009 r.
9 października 2009 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010, Konferencje, Konkursy

 

16 października 2009 mija kolejna rocznica inauguracji pontyfikatu przez Karola Wojtyłę.  Do tej chwili, sprzed trzydziestu jeden lat, powracamy z niemałym wzruszeniem. Chcielibyśmy jednak, aby pamięć o tym wydarzeniu nie koncentrowała się wyłącznie na sentymentalnym wspominaniu, lecz skłaniała do konsekwentnego odkrywania na nowo treści, którymi Jan Paweł II nas karmił. Dlatego papieski październik staje się z jednej strony okazją o zadumy nad znaczeniem pontyfikatu Jana Pawła II, ale także do podejmowania działań inspirowanych jego nauką.

W tym miesiącu m.in. nastąpi inauguracja ogólnopolskiego konkursu dla gimnazjalistów „Papież Słowianin”,którego patronem i współorganizatorem w części mazowieckiej, będzie Instytut. 26 paździenika rusza też projekt „Budzimy Pamięć. Jan Paweł II w Polsce”. Wspólnie z Fundacją Wspomagania Wsi organizujemy akcję, której celem będzie zebranie archiwum historii mówionej, związanej z papieskimi pielgrzymkami do Ojczyzny. 19 października rozpoczynamy cykl Spotkań Ekumenicznych w Gimnazjum im. Maharadźy Jam Saheba Digvaijay Sinhji w Warszawie. Pierwsze z nich poświęcone będzie buddyzmowi. W warszawskich gimnazjach i liceach  będą odbywać się także warsztaty „Chcemy pamiętać”,których ideą jest utrwalanie papieskiego przesłania pokoju. W tym miesiącu nakładem naszego wydawnictwa ukaże się długo oczekiwane – trzecie wydanie książki Anny Zyskowskiej “Polski samochód dla Jana Pawła II”, monografia ks. Piotra Dziurdzińskiego “Istota ekumenii w nauczaniu papieża Jana Pawła II” oraz kolejny tom z serii Sympozja Instytutu Papieża Jana Pawła II “Jan Paweł II w Ekwadorze”. Październik to także miesiąc podsumowań trwających projektów. Między innymi  inicjatywy „Słowa nie na wiatr”. Przez cały rok napływały do Instytutu świadectwa osób,  których życie zmieniło się pod wpływem słów Papieża. Wybrane historie zostaną opublikowane  w antologii, która ukaże się w grudniu tego roku. 24 października odbędzie się także gala finałowa IV Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego, zrealizowanego wspólnie  ze Zgromadzeniem Niepokalanego Poczęcia NMP. 

Pragniemy, aby słowa  “Habemus Papam”, wypowiedziane uroczyście trzydzieści jeden lat temu na placu św. Piotra, towarzyszyły nam, nie tylko przy okazji ważnych dat z papieskiego kalendarium, ale konsekwentnie, w każdym dziele, które podejmujemy.