Kwiecień i maj 2010 w Dziale Dokumentacji Archiwalnej IPJP2

Opublikowano: 15 czerwca 2010 r.

Na przestrzeni kwietnia i maja 2010 r. zasoby Działu Dokumentacji Archiwalnej IPJP2 wzbogaciły się o 61 obrazków i fotografii z wizerunkiem Jana Pawła II oraz film dokumentujący spotkanie Papieża z młodzieżą na Westerplatte, do którego doszło dnia 12 czerwca 1987 roku podczas III Pielgrzymki Ojca Świętego do Polski.

Archiwum wcieliło do swych zasobów 8 zespołów zdjęć cyfrowych dokumentujących imprezy naukowe, oświatowe i kulturalne zorganizowane lub współorganizowane przez Instytut – między innymi XVI-te Targi Wydawców Katolickich (7-9 maja). Poza tym Dział wzbogacił się o 2 zbiory fotografii wykonanych podczas wydarzeń, w których uczestniczyli pracownicy IPJP2 – 55. Międzynarodowych Targów Książki (20-23 maja) oraz „Spotkania papieskiego” z 28 maja. To ostatnie odbyło się w warszawskim Domu Polonii.

Pracownik Archiwum był odpowiedzialny za wybór i obróbkę fotografii zamieszczanych na stronie internetowej Instytutu.

Od połowy maja Dział archiwizuje przeszłe oraz bieżące informacje na temat zarówno imprez „papieskich”, odbywających się na terenie Polski – sympozjów, konferencji, a także inicjatyw o charakterze popularno-naukowym, oświatowym i edukacyjnym.