Biblioteka – sprawozdanie za 2009 r.

Opublikowano: 15 września 2012 r.
Kategorie: Biblioteka · Działy · Konferencje
15 września 2012 | Kategorie: Biblioteka, Działy, Konferencje

I.  DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI

Do zadań Biblioteki Instytutu Papieża Jana Pawła II należy w szczególności: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie książek, czasopism, multimediów, a także innych materiałów, które nawiązują do osoby, nauczania i działalności  Papieża Jana Pawła II. W roku 2009 księgozbiór biblioteki osiągnął liczbę 8200 woluminów. Wydawnictwa zwarte zostały opracowane pod względem formalnym i rzeczowym. Poza wymienionymi wcześniej biblioteka gromadzi także materiały takie jak: ulotki, plakaty, fotografie, wydawnictwa multimedialne dokumentujące bieżącą działalność promocyjną Instytutu.

Struktura księgozbioru ze względu na sposób nabycia w 2009 r.

 

Dary od instytucji i osób prywatnych

Zakupy

Łącznie

1015 wol.

615 wol.

1630 wol.

 

W roku 2009 zbiory biblioteki wzrosły 0 1630 woluminów, w tym 1015 wol. stanowią dary, a z zakupów pochodzi 615 woluminów.

 

Biblioteka udostępnia książki w czytelni jak również wypożycza na zewnątrz głównie dla potrzeb pracowników Instytutu.

 

W porównaniu z rokiem 2008 wzrosła ilość wypożyczanych książek, a także liczba odwiedzających czytelników.

Struktura wypożyczeń

 

Liczba odwiedzających czytelników

Ilość wypożyczanych woluminów

W wypożyczalni

151

W Czytelni

9

Na zewnątrz

823

W czytelni

64

 

Biblioteka w 2009 roku zwiększyła ilość wypożyczanych woluminów na zewnątrz do 823, wzrosła także ilość osób odwiedzających wypożyczalnię.

 

1.     Książki

 

Zakup książek odbywa się zebraniu informacji z takich źródeł jak: targi książki, wizyty w księgarniach i wydawnictwach, zbieranie ofert i folderów od wydawców, bieżące śledzenie czasopism branżowych oraz stron internetowych wydawców i dystrybutorów książek.

Pokaźną część zakupionych książek stanowią te które w sposób bezpośredni czy pośredni nawiązują do osoby, działalności, nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II. Inne książki wiążą się z życiem Kościoła, teologią, historią, literaturą, filozofią, a także wielu innymi dziedzinami. Dużą część nowych nabytków stanowi tzw. księgozbiór podręczny w skład, którego wchodzą takie wydawnictwa jak: encyklopedie, słowniki, leksykony, tablice oraz wiele innych. Pozyskiwane wydawnictwa zwarte stanowią warsztat pracy dla działów Instytutu: Wydawniczego, Naukowego, Oświatowego i Promocji.

Biblioteka Instytutu uczestniczy w branżowych targach, a także włącza się w organizację innych przedsięwzięć. Do nich należą:

XV Targi Wydawców Katolickich, które odbyły się w dniach 17-19 kwietnia 2009 na warszawskich Stegnach, gdzie swą ofertę zaprezentowało ponad 90 wystawców. Były wśród nich oficyny znane i zasłużone: ZNAK, Pallottinum, W drodze, Wydawnictwo WAM, Księgarnia św. Jacka, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, oraz wiele innych. Już po raz drugi, swoją ofertę wydawniczą zaprezentował Instytut Papieża Jana Pawła II. Największym zainteresowaniem czytelników odwiedzających nasze stoisko cieszyła się publikacja przeznaczona dla przedszkolaków – Superstar, a także wydawnictwa przeznaczone dla młodzieży – Program Wychowawczy oraz Dziękujemy za wartości. Na naszym stoisku odbyło się spotkanie autorskie z poetą – Andrzejem W. Wodzińskim, który podpisywał swój najnowszy tomik poetycki pt. Nie bój się. Wiersze dla Jana Pawła II. Podczas Targów odbyło się szereg spotkań autorskich i dyskusji. Przyznane zostały nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich „Feniks 2009”. Głównym laureatem został benedyktyn o. Leon Knabit. Pobyt na Targach okazał się świetną okazją do poszerzenia księgozbioru biblioteki. W ten sposób biblioteka Instytutu wzbogaciła się o kilkadziesiąt woluminów.

Biblioteka włącza się również w organizację bieżących inicjatyw podejmowanych przez Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie. W ostatnią niedzielę sierpnia biblioteka zaprezentowała stoisko z książkami wydanymi przez nasz Instytut na Powsińskich Dożynkach. Dużym powodzeniem cieszyły się takie książki jak: Program Wychowawczy oparty na wartościach Jana Pawła II oraz książka dla dzieci pt. „Superstar”.

W dniach 26-29 listopada 2009 odbyły się XVIII Targi Książki Historycznej. Po raz pierwszy zostały zorganizowane  w nowej siedzibie, w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim. Wystawcy zaprezentowali szeroką ofertę wydawniczą. Było można spotkać się z autorami książek, wziąć udział w panelach dyskusyjnych, obejrzeć filmy o tematyce historycznej jak również dowiedzieć się co nowego ukazało się na rynku multimedialnych gier komputerowych. W trakcie targów odbywała się aukcja antykwarycznych  wydawnictw. Tramwajem historycznym można było dojechać na Targi, gdzie znani varsavianiści opowiadali o historii zamku królewskiego i miasta. Zostały przyznane nagrody  „historycznego Nobla”, czyli KLIO w kilku kategoriach.      Targi Książki Historycznej były okazją do powiększenia księgozbioru Biblioteki Instytutu Papieża Jana Pawła II. Zakupiono kilkadziesiąt  woluminów wydawnictw zwartych.

 

2.      Czasopisma

Duża część roczników czasopism pochodzi z prenumeraty, jednakże do Biblioteki trafiają również archiwalne numery tytułów, które są sprawdzane w celu wykluczenia ewentualnych dubletów oraz wprowadzane do katalogu czasopism w systemie bibliotecznym. Kontynuowana jest prenumerata specjalnego czasopisma Totus Tuus – Miesięcznika Postulacji do Spraw Beatyfikacji i Kanonizacji Sługi Bożego Jana Pawła II.

Ostatnio otrzymaliśmy z Rzymu następujące tytuły czasopism: Totus Tubus, Testimonianza, Polonia włoska i Nasz Swiat.

Na rok 2010 zamówiono prenumeratę 62 tytułów dzienników i tygodników:

1.       Dz
iennik Gazeta Prawna

2.       Gazeta Wyborcza

3.       Gość Niedzielny

4.       Najwyższy Czas

5.       Nasz Dziennik

6.       Newsweek (ang.)

7        Newsweek (pol.)

8.       Niedziela

9.       Rzeczpospolita

10.     Tygodnik Powszechny

oraz czasopism naukowych z różnych dziedzin

 

11.     Akta Konferencji Episkopatu Polski

12.     Analecta Cracoviensia

13.     Archeion

14.     Bibliotekarz

15.     Chip

16.     Charaktery

17.     Communnio

18.     Ethos

19.     Etyka

20.     Fronda

21.     Horyzonty Wychowania

22.     Idziemy

23.     Karta

24.     Katecheza. Rodzina, parafia i szkoła

25.     Komputer Świat

26.     Kwartalnik Filozoficzny

27.     L’Osservatore Romano

28.     Monitor Zamówień Publicznych

29.     Mówią Wieki

30.     Nasza Przeszłość

31.     Notes Wydawniczy

32.     Nowe Książki

33.     Pamiętnik Literacki

34.     Pastores

35.     PC World Komputer

36.     Pedagogia Christiana

37.     Polityka

38.     Poznaj Swój Kraj

39.     Poznaj Świat

40.     Prawo Kanoniczne

41.     Przegląd Humanistyczny

42.     Przegląd Katolicki

43.     Przegląd Powszechny

44.     Przyroda Polska

45.     Rocznik Strategiczny

46.     Rocznik Teologii Katolickiej

47.     Roczniki Filozoficzne KUL

48.     Roczniki Teologiczne KUL

49.     Spotkania z Zabytkami

50.     Sprawy Międzynarodowe

51.     Studia nad Rodziną

52.     Studia Teologica Varsaviensia

53.     Teatr

54.     Teologia Polska na XXI wiek

55.     Totus Tuus

56.     W Drodze

57      Warszawskie Studia Teologiczne

58.     Więź

59.     Wprost

60.     Wychowawca

61.     Zeszyty Naukowe KUL

62.     Znak

Dla potrzeb biblioteki oprawiane są wszystkie dzienniki, a także niektóre czasopisma. Jest to pełna oprawa twarda. Pozostałe wydawnictwa ciągłe archiwizowane są w fastykuły oraz teczki kwasoodporne.

 

Ze względu na bardzo bogatą ofertę wydawnictw ciągłych zwiększa się ilość wypożyczanych czasopism, a także osób z nich korzystających.

Struktura wypożyczeń czasopism

Ilość wypożyczonych czasopism

Liczba osób wypożyczających

504

107

3.       Artykuły z czasopism

Trwają obecnie prace nad opracowaniem rzeczowym i formalnym artykułów dotyczących pielgrzymek papieskich Jana Pawła II do Meksyku, Peru, Ekwadoru, Paragwaju, Boliwii oraz Francji i Belgii.

Pracownicy Instytutu podążając „śladami Jana Pawła II” docierają do bibliotek i archiwów gromadzących wydawnictwa ciągłe związane z wizytami apostolskimi Jana Pawła II. Do tej pory opracowano 2607 sygnatur dostępnych w bazie on line. Są to artykuły pochodzące z takich dzienników jak:

 

 • El Sol de Mexico
 • Excelsior
 • El Universal
 • Novedades
 • Ovaciones
 • La Jornada
 • Expreso
 • Ojo
 • El Heraldo de Mexico
 • Mexico Hoy
 • Reforma
 • Uno Mas Uno
 • Milenio
 • La V
  oz
  de Michoacan
 • El Mercurio
 • Mercurio
 • Dominical
 • La Derniere Heure
 • La Libre Belgique
 • Le Soir
 • Courrier International
 • Le Monde
 • La Croix

i innych.

 

4.       Inne

 

Biblioteki gromadzi również materiały inne niż pozycje książkowe np.: okolicznościowe plakaty, zaproszenia i inne dokumenty życia społecznego związane z działalnością kulturalną. Prowadzone są i na bieżąco uzupełniane teczki z wycinkami prasowymi i informacjami z Internetu. Założone zostały teczki tematyczne: Jan Paweł II, Świątynia Świętej Bożej Opatrzności, Instytut Papieża Jana Pawła IISanktuaria Maryjne i wiele innych.

Osobną grupę stanowią zbiory multimedialne i dokumenty otrzymane w procesie digitaliazji. Gromadzone są także wycinki prasowe dotyczące wizyt apostolskich Jana Pawła II w takich krajach jak: Meksyk, Peru, Ekwador, Paragwaj, Boliwia, Francja i Belgia.

 

II.               WSPÓŁPRACA

 

Dużą część księgozbioru Biblioteki stanowią dary w postaci książek, czasopism i innych materiałów od osób prywatnych i instytucji. Naszymi darczyńcami książek, czasopism, multimediów są m.in. JE Ksiądz Kardynał Józef Glemp, proboszcz parafii św. Anny w Wilanowie, Wydawnictwo „M”, Instytut Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Centralna Biblioteka Wojskowa, Biblioteka POSK w Londynie, Biblioteki rzymskie, Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego. W przypadku instytucji i bibliotek wymiana ma charakter ciągły i otwarty.

 

III.           ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

 

Pracownicy Biblioteki opracowują książki i czasopisma w systemie bibliotecznym MAK pod względem formalnym i rzeczowym. Bazy danych są ciągle uzupełniane, dotyczy to książek nowych, jak też tych opracowanych wstępnie, do których są sporządzane szczegółowe opisy bibliograficzne. Książki przydzielane są do różnych działów katalogu tematycznego, który jest rozszerzany i uaktualniany na bieżąco.

 

Pracownicy biblioteki biorą udział także w imprezach dotyczących  ściśle warsztatu pracy bibliotekarza. W dniach 26-27 listopada 2009 r. pracownicy Biblioteki IPJP2 wzięli udział w Konferencji pt. „Cyfrowość bibliotek i archiwów”, zorganizowanej przez Bibliotekę Narodową i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Wsparcia merytorycznego udzielił organizatorom Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Podczas Konferencji można się było dowiedzieć między innymi o tym jak uzyskać dostęp do treści dokumentów oraz jak wyszukiwać pożądane informacje w cyfrowych bibliotekach i archiwach. Firma Digital Dokument Professional zaprezentowała swoje produkty służące do digitalizacji zbiorów bibliotecznych. Swoje oferty przedstawiły również takie firmy jak Aleph Polska i SBP Mol. Ostatnia z nich zademonstrowała sposób obsługi programu „Molik – bajeczny katalog dziecięcy”.

Biblioteka Instytutu zakupiła podczas konferencji wydawnictwa związane z tematyką cyfrowości bibliotek, które wzbogaciły jej zasób.

Zdobyte tam doświadczenia pozwalają na doskonalenie metod pracy .

 

IV.           DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA

Pracownicy Biblioteki wzięli udział w przedsięwzięciach kulturalnych odbywających się przy współudziale Instytutu m.in. cyklicznych dyskusjach w Domu Spotkań z Historią, w panelach dyskusyjnych, sympozjach, konferencjach odbywających się w warszawskich ośrodkach naukowych, a także targach.

 

V.               PLANY I PROJEKTY

W 2010 roku planowany jest dalszy rozwój Biblioteki. Kwestią priorytetową będzie ciągłe uzupełnianie księgozbioru, jego katalogowanie i wyodrębnienie nowych działów tematycznych.

Zaplanowano nawiązanie współpracy z kolejnymi bibliotekami oraz placówkami naukowymi w celu zdobywania i wymiany materiałów bibliotecznych, a także wymiany doświadczeń.

W roku 2010 planowane jest przeniesienie Biblioteki do nowej siedziby Instytutu gdzie będzie podział na część magazynową, czytelnię oraz pomieszczenia dla pracowników biblioteki zajmujących się opracowaniem zbiorów i reprografią. W tej sytuacji przewidziany jest zakup wyposażenia, czyli regałów, szaf, mebli i innych akcesoriów bibliotecznych.