Dział archiwalny – sprawozdanie za 2015 r.

Opublikowano: 15 września 2012 r.
15 września 2012 | Kategorie: Archiwum IPJP2, Dział Archiwalny, Działy, Konkursy

Sprawozdanie za rok 2015

 

DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU

Do zbiorów Działu Dokumentacji Archiwalnej IPJPII włączono w 2015 r. 53 zespołów fotografii (3286 zdjęć cyfrowych), 15 filmów, 2 nagrania audio oraz 7 folderów z materiałami audiowizualnymi, dokumentującymi działalność edukacyjną, naukową i kulturalną Instytutu Papieża Jana Pawła II. Archiwista sporządził samodzielnie (lub we współpracy z innymi pracownikami Instytutu) dokumentację fotograficzną 35 wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez IPJPII. Archiwum wzbogaciło swoje zbiory o 12 filmów nadesłanych na V edycję konkursu pt. Archiwum wspomnień Jana Pawła II (17,8 GB – Gigabajtów) oraz 9 płyt DVD z fotografiami, wykonanymi w Chile i w Argentynie, związanymi z pielgrzymkami Jana Pawła II do tych południowoamerykańskich krajów.

 

NUMIZMATY

W 2015 r. Dział wydatnie poszerzył swoje zbiory numizmatyczno- medalierskie. Sygnatury otrzymały 43 numizmaty i medale z wizerunkiem Jana Pawła II. Do najcenniejszych należą:

• medal Święci Jan Paweł II i Jan XXIII, na którym po raz pierwszy umieszczono portret podwójny świętych papieży (stop metali platerowany 24-karatowym złotem, Skarbnica Narodowa, 2014 r.),

• moneta pamiątkowa w kształcie kostki Święty Jan Paweł II o nominale 25 dolarów, będąca nowozelandzkim prawnym środkiem płatniczym (oksydowane srebro próby 999, Skarbiec Mennicy Polskiej, 2014 r.),

• moneta pamiątkowa Pro Memoria, wybita z okazji 10. rocznicy śmierci Jana Pawła II, o nominale 2 dolarów nowozelandzkich, będąca prawnym środkiem płatniczym na wyspie Niue na Oceanie Spokojnym (srebro próby 999,9; Skarbiec Mennicy Polskiej, 2015 r.),

• moneta pamiątkowa w kształcie krzyża Święty Jan Paweł II o nominale 25 dolarów, będącą nowozelandzkim środkiem płatniczym (srebro próby 999 platerowane złotem, nakład: 115 sztuk, Skarbiec Mennicy Polskiej, 2014 r.).

Pozyskano również wiele innych medali i numizmatów wybitych w Mennicy Polskiej S.A. oraz katowickiej Mennicy Piętka.

FILMY I NAGRANIA

Archiwum wzbogaciło swoje zbiory o 29 filmów i nagrań. Wśród nich na pierwszym miejscu należy wymienić wyjątkowo interesujące filmy dokumentalne takie jak Apartament. Jan Paweł II prywatnie (reż. M. Czajkowski, P. Haüser) czy Metr od świętości (reż. P. Haüser, C. Grzesiuk). Dział zakupił również filmy edukacyjne, obraz fabularny pt. Bóg nie umarł (reż. Harold Cronk) oraz filmy animowane dla dzieci. Archiwum nadało odpowiednie sygnatury płytom z archiwalnymi nagraniami kard. Stefana Wyszyńskiego.

 

MATERIAŁY DRUKOWANE, FILATELISTYKA

Dział zasiliły liczne materiały drukowane (w przybliżeniu 1 metr bieżący), z których większość przekazała Instytutowi w darze dnia 10 marca Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Archiwum wzbogaciły między innymi: folder ze znaczkami, upamiętniającymi kanonizację Jana Pawła II oraz Jana XXIII, będącymi wspólną emisją Polski i Watykanu, folder Śpieszmy się kochać ludzi ze znaczkiem z wizerunkiem ks. Jana Twardowskiego, wydrukowanym z okazji 100. rocznicy urodzin kapłana poety o nominale 1,75 zł oraz materiały Biura Prasowego Polskiej Agencji Informacyjnej oraz Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, dotyczące IV pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, która odbyła się w 1991 r.

WYSTAWY

Na uroczystym otwarciu obchodów Jubileuszu 100-lecia Urodzin ks. Jana Twardowskiego (1915-2006) na Zamku Królewskim można było oglądać przygotowaną na tę okazję przez Dział Dokumentacji Archiwalnej ekspozycję muzealną pt. Pamiątki z domu księdza Jana połączoną z wystawą grafik wybitnego malarza Stanisława Baja – profesora warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wspomniane ekspozycje obejrzało około 300 osób.

W czerwcu z wystawą stałą Karol Wojtyła-Jan Paweł II (1920-2005) zapoznało się kilkunastu finalistów Powiatowego Konkursu Plastyczno-Recytatorskiego pt. Rwane prosto z krzaka, czyli poezja ks. Jana Twardowskiego.

W niedzielę 11 października, w XV Dzień Papieski otwarto w Czytelni Instytutu wystawę numizmatyczno-medalierską pt. Święty Jan Paweł II. Można ją było zwiedzać do 23 października. Cieszyła się znacznym zainteresowaniem. W 37. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża, dnia 16 października 2015 r. ekspozycję zaprezentowano w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży podczas konferencji zatytułowanej: Język biblijno-religijny we współczesnych przekazach – perspektywa interdyscyplinarna.

Od 30 listopada do 14 grudnia w Instytucie istniała możliwość zapoznania się z wystawą fotograficzną pt. Dom księdza Jana [Twardowskiego]. Na ekspozycję składało się 20 plansz formatu A2 ze zdjęciami oraz fotografie umieszczone w oszklonej gablocie. Dział Archiwalny wraz z Działem Oświatowym opracował specjalnie na tę okazję mały, wystawowy katalog. Ekspozycji towarzyszyła opisana już wyżej prezentacja medali i numizmatów. Wystawy mieli okazję podziwiać między innymi finaliści X Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego, grupy młodzieży gimnazjalnej oraz pielgrzymi przybywający do Świątyni Opatrzności Bożej – łącznie około 400 osób.

MONTAŻ FILMÓW

Na przestrzeni omawianego okresu archiwista wykonał montaże: 4 filmów z Międzynarodowego Kongresu Rodziny pt. Miłość i życie. Małżeństwo i rodzina w budowaniu cywilizacji miłości (20-22 marca 2015 r., UKSW, Warszawa), dwóch wersji filmu zatytułowanego Gawęda o Przyjacielu. Wspomnienie Aldony Kraus o ks. Janie Twardowskim. Filmy te zostały zamieszczone na stronach internetowych Instytutu. Archiwum sporządziło również montaż 5 filmów ze szkoleń dla pracowników IPJPII, które odbyły się w jego siedzibie.

DIGITALIZACJA

Dział Dokumentacji Archiwalnej digitalizował ukazujące się w polskich periodykach materiały prasowe, związane bezpośrednio lub pośrednio z osobą Karola Wojtyły-Jana Pawła II. Zbiór skanów wymienionych wyżej materiałów liczy obecnie ponad 154 GB (Gigabajty). Archiwum wraz z Biblioteką digitalizowało w okresie sprawozdawczym dzienniki i tygodniki, prenumerowane przez Instytut. Pliki fotograficzne były odpowiednio segregowane, a następnie nagrywane na zewnętrzne dyski twarde. Na dzień 31 grudnia 2015 r. baza wspomnianych plików miała pojemność 245 GB.