Informacje dla uczestników Konkursu Archiwum Wspomnień Jana Pawła II

Opublikowano: 17 grudnia 2012 r.
17 grudnia 2012 | Kategorie: Aktualności, Archiwum aktualności 2011-2014, Konkursy

baner archiwum wspomnienPrawa autorskie do materiałów wykorzystanych w wywiadach

Przypominamy, że nadesłane prace i zawarte w nich lub dołączone do nich materiały nie mogą naruszać prawa do wizerunku i prawa autorskiego osób trzecich. ,,Szczegółowy zakres ochrony wizerunku człowieka uregulowany został w art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (t. j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), z którego wynika co do zasady, że rozpowszechnianie wizerunku wymaga zgody osoby na nim przedstawionej. Ochronie prawnej na mocy art. 78 i 79 ww. ustawy podlegają również autorskie prawa osobiste i majątkowe twórcy.”

W przeciwnym wypadku autor pracy ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył.

Istnieje możliwość wykorzystywania utworów muzycznych, filmowych, literackich, fotograficznych udostępnianych na licencji Creative Commons udostępnianych na licencji Creative Commons, która pozwala twórcom utworów zachować własne prawa i jednocześnie dzielić się swoją twórczością z innymi. Przed wyborem utworu, który będą chcieli Państwo wykorzystać prosimy o zapoznanie się z informacją o warunkach na jakich udzielana jest ta licencja. Szczegółowe informacje pod adresem: http://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/

Linki do baz muzyki udostępniającej utwory na bazie licencji Creative Commons:

http://www.jamendo.com/pl/track/14063/the-play

http://vimeo.com/forums/topic:15629

 W przypadku zdjęć czy materiałów graficznych publikowanych w Internecie dostępne są strony, z których można pobrać te materiały za darmo lub za niewielką opłatą. Przed skorzystaniem z takich stron należy uważnie zapoznać się z regulaminem. Większość serwisów wymaga podania autora zdjęcia, które zostało wykorzystane. Przykładowe strony z darmowymi zdjęciami do wykorzystania:

http://www.publicdomainpictures.net

http://www.webdesignbooth.com/30-websites-to-download-free-stock-photos

Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku

Jednocześnie informujemy, że osoby które udzielają wywiadu powinny podpisać zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku do przeprowadzonej relacji oraz wizerunku osób z rodziny uwidocznionych na nagraniu, dołączonych zdjęciach i innych archiwaliach. Wyrażenie zgody niezbędne jest dla potrzeb konkursu Archiwum Wspomnień Jana Pawła II i ewentualnej publikacji prac konkursowych. Osoby przeprowadzające wywiad poprzez uczestnictwo w konkursie i akceptację regulaminu przenoszą na Organizatora prawa autorskie do wykorzystania prac konkursowych i załączonych fotografii.

 

Deklaracja do pobrania (link)