Sympozjum „Śladami Jana Pawła II w Ugandzie i Zambii”

Opublikowano: 11 kwietnia 2008 r.
11 kwietnia 2008 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010, Konferencje

Instytut Papieża Jana Pawła II razem z sekcją Misjologii UKSW był organizatorem sympozjum poświęconego sytuacji Kościoła katolickiego w Afryce, a w szczególności podróżom apostolskim Ojca Świętego do tych państw w Zambii 2-4 maja 1989 roku oraz w Ugandzie między 5 a10 lutego 1993.

Kościoły środkowej i południowej Afryki w porównaniu z innymi kontynentami  są stosunkowo młode i nie mają jeszcze tak silnie ugruntowanej tradycji. Dlatego też wizyty papieskie w tych krajach mają tym większe znaczenie dla wspólnot lokalnych.

1

Nie ma wątpliwości, że obydwie pielgrzymki apostolskie były Zambii i Ugandzie bardzo potrzebne. Mimo iż są to kraje o istotnie różnych doświadczeniach, różnej drodze do wolności i do katolicyzmu, to zadanie najbardziej palące dla mieszkańców obydwu państw są wspólne: to potrzeba kontynuowania dzieła misyjnego, to potrzeba otwarcia na naukę Kościoła, który wskazuje drogę jak zmagać się z rasizmem, nierównością i niesprawiedliwością. Szczególnie do młodzieży tak licznie gromadzącej się na spotkaniach z papieżem, kierował wezwanie do odbudowy moralnej kraju, tym bardziej teraz, kiedy pojawiają się nowe możliwości postępu, a jednocześnie nowe zagrożenia dla moralności młodzieży afrykańskiej. W końcu wspólne obydwu pielgrzymkom było wołanie o ekumenizm.

Na sympozjum usłyszeliśmy o sytuacji polityczno-społecznej Ugandy. Bardzo interesujący wykład wygłosił dr Marek Pawełczak z UW. Równie ciekawy był referat ks. dr Ryszarda Dziury z KULu, misjologa, który przedstawił tradycyjne religie Zambii. O działalności polskich misjonarzy opowiadał ks. prof. Jarosław Różański z UKSW. Ważną ilustracją były czytane przez profesora fragmenty listów kardynała Adama Kozłowieckiego, który bardzo zasłużył się dla ewangelizacji Zambii.

Na konferencji zaprezentowano również słownik angielsko-mambwe, wynik wieloletnich starań przetłumaczenia języka człowieka białego na język zambijski oraz wystawę ?Życie Jezusa według Mafa”, – obrazy inspirowane rzeczywistością i kulturą Afryki.

2 3 4