Wydźwięk podróży apostolskich Jana Pawła II do Ekwadoru

Opublikowano: 21 stycznia 2009 r.
21 stycznia 2009 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010, Konferencje

 

Instytut Papieża Jana Pawła II oraz Sekcja Misjologii UKSW 14 stycznia zorganizowali kolejne już sympozjum poświęcone pielgrzymkom Jana Pawła II po świecie. Tym razem tematem konferencji była podróż Jana Pawła II do Ekwadoru, jaka miała miejsce w dniach 29.01.-01.02. 1985 r. Osią problematyki było pytanie, jaki wpływ wywarła wizyta Papieża na ludność Ekwadoru.
Honorowym gościem konferencji był ambasador Ekwadoru w Polsce JE dr Fernando Flores, który w spotkał się z Ojcem Świętym właśnie w czasie Jego wizyty w Ameryce Łacińskiej.
Część pierwszą sympozjum poprowadzili studenci misjologii UKSW, którzy wprowadzili w tematykę m.in. poprzez określenie geograficznego położenia Ekwadoru, jego historii oraz sytuacji kulturowej i społecznej tam panującej. W części drugiej wystąpili profesorowie, którzy już od wielu lat badają religijno-społeczną historię Ekwadoru: prof. Dr hab. Magdalena Śniadecka-Kotarska, ks. dr Zdzisław Struzik oraz ks. dr Tomasz Szyszka.
Przesłanie papieża dla Ekwadoru wydaje się być bardzo jasne i klarowne. Wszelkie zmiany społeczne, ekonomiczne, które potrzebne są ludowi Ekwadoru należy zacząć od miłości bliźniego, która wynika z miłości Chrystusa. Niejednokrotnie podczas tej pielgrzymki powracał do problemu biedy, braku pracy, analfabetyzmu. Przede wszystkim jednak wydaje się, że zasadniczym tematem, który poruszał Jan Paweł II przy każdym spotkaniu z ludnością Ekwadoru, była godność człowieka. Godność, która nie zależy od posiadanych wartości materialnych, czy od statusu społecznego. Mieszkańcy Ekwadoru, ci najbiedniejsi i najbardziej cierpiący muszą pamiętać, że bez względu na trudności, jakich doświadczają, ich godność i prawo do sprawiedliwości i wolności nigdy nie zostaną zatarte. Papież pielgrzymował do ludu Ekwadoru, aby przypomnieć, a zarazem podnieść z kolan upadłych, którzy zanegowali swoje własne człowieczeństwo, którzy oddali się nałogom, którzy przestali walczyć o własne prawa i stali się bierni wobec tego, co ich otacza. Podczas tej pielgrzymki Jan Paweł II zapewnił, że Kościół ze swej strony kontynuuje pracę apostolską i opiekuńczą, ale także wzywa do powszechnego braterstwa, solidarności i miłości bliźniego. Walczy o człowieka i jego prawa, ponieważ to sam Chrystus walczy o człowieka. Przynoszę wam orędzie nadziei, wzywając do tego, abyście ujrzeli wzro­kiem wiary waszą wewnętrzną godność. Przynoszę wam Ewangelię Jezusa Chrystusa, który został namaszczony, „aby ubogim nieść dobrą nowinę”, aby uciśnionych odsyłać wolnymi, aby obwoływać rok łaski od Pana (Łk 4,18) (Jan Paweł II, Guasmo, 1.01.1985).
{multithumb
num_cols=2
}
mt_gallery: