Aktualności Działu Archiwalnego IPJP2

Opublikowano: 3 września 2010 r.

Od czerwca do sierpnia 2010 r. zasoby Działu Dokumentacji Archiwalnej IPJP2 wzbogaciły się o 6 płyt DVD ze zdjęciami obiektów artystyczno-historycznych, dokumentów i artykułów, które zostały wykonane podczas „Podróży naukowo-badawczej Instytutu Papieża Jana Pawła II szlakiem Pielgrzymek Jana Pawła II do Hiszpanii” (lipiec 2010 r.). Do Archiwum włączony został także film dokumentujący Liturgię Słowa poprowadzoną przez Polskiego Papieża w Gorzowie Wielkopolskim dnia 2 czerwca 1997 r. podczas jego VI Pielgrzymki do Ojczyzny. W połowie lipca p. Maria Tarnowska przekazała w darze Działowi dwie płyty VCD (np. „Żale Matki Bożej Bolesnej. Misterium wg poezji staropolskiej i pieśni wielkopostnych”, 2007 r.), trzy płyty CD (m.in. „Sługa Niepokalanej Święty Maksymilian Kolbe” – audycja radiowa), a także rozmaite druki ulotne o charakterze religijnym.

Archiwum włączyło do swych zasobów 4 zespoły zdjęć cyfrowych, dokumentujących imprezy naukowe, oświatowe i kulturalne zorganizowane lub współorganizowane przez Instytut – między innymi III Dzień Dziękczynienia (6 czerwca 2010 r.), a także jedno nagranie audio.

Dział uczestniczył także w wyborze fotografii zamieszczanych na stronie internetowej Instytutu. Zdjęcia poddane zostały obróbce cyfrowej. Na bieżąco archiwizowane są informacje na temat wydarzeń “papieskiech”, odbywających się na terenie Polski – sympozjów, konferencji, a także inicjatyw o charakterze popularno-naukowym, oświatowym i edukacyjnym.

Pozostałe aktualności

Wystawa o Wandzie Rutkiewicz na Politechnice Wrocławskiej

Od 17 do 27 czerwca br. w budynku D-21 (Bibliotech) Politechniki Wrocławskiej, w 30. rocznicę śmierci Wandy Rutkiewicz – absolwentki Politechniki Wrocławskiej można było obejrzeć ekspozycję 14 plansz przedstawiających różne wydarzenia (nie tylko górskie) z życia...

czytaj dalej

Jak załatwić sprawę w Instytucie Papieża Jana Pawła II

 

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, od 2 listopada 2020 r. wprowadziliśmy nowe zasady kontaktu z instytutem.

You have Successfully Subscribed!