Sobór Watykański II w służbie odnowy wiary. Nauczanie soborowe w kontekście nauczania Jana Pawła II

Opublikowano: 12 sierpnia 2013 r.
12 sierpnia 2013 | Kategorie: Aktualności, Archiwum aktualności 2011-2014

SoborWszystkich Czytelników zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją Instytutu Papieża Jana Pawła II.

Sobór Watykański II w służbie odnowy wiary. Nauczanie soborowe w kontekście nauczania Jana Pawła II to publikacja ukazująca znaczenie ostatniego, jak dotąd, soboru. Jest to refleksja nad jednym z najważniejszych wydarzeń we współczesnej historii Kościoła, pod kątem jego znaczenia i prakseologicznych implikacji współcześnie, zwłaszcza w kontekście ogłoszonego przez Benedykta XVI Roku Wiary.

Referaty mają charakter interdyscyplinarny. Wskazują, że istnieje nieustanna potrzeba otwierania się na świat i różne nauki, aby lepiej zrozumieć dokumenty soborowe. Analizowanie roli soboru jest zadaniem na długi czas studiowania, wyciągania wniosków, ale przede wszystkim jest wyrażeniem uznania dla wielkich dzieł naszych czasów. Dlatego tym bardziej należy docenić wysiłek wszystkich autorów: badaczy, doktorantów i doktorów z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, Instytutu Papieża Jana Pawła II.

Autorzy analizowali szczegółowe zagadnienia, takie jak: personalizm w relacjach małżeńskich i rodzinnych, odnowa liturgiczna, współpraca teologii z innymi dziedzinami nauki, nowa ewangelizacja, zadania teologów w świecie współczesnym.

Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie przyczyni się do lepszego przyjęcia, zrozumienia i zastosowania w życiu codziennym osiągnięć Soboru Watykańskiego II i wartości propagowanych przez bł. Jana Pawła II.