Konkurs dla ludzi myślących!

Opublikowano: 13 marca 2014 r.

IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego rozpoczęta.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w IX edycji Konkursu. Jego celem jest pogłębianie zainteresowania młodzieży osobą i nauczaniem Jana Pawła II, ale przede wszystkim zachętą do podjęcia wysiłku samodzielnego myślenia, rozwoju samego siebie, do niebanalnego podejścia do problemów współczesności i swoich własnych. Punktujemy tu nie to, co uczniowie powinni wiedzieć z lekcji, lecz to, co wykracza poza ich szkolny obowiązek i standard. Chcemy nagradzać za subtelną i mądrą myśl, oryginalną formę, wrażliwość na problemy współczesności i autentyczne zaangażowanie.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół i studentów.

Temat dla uczniów ze szkół podstawowych:

„Jan Paweł II. Dlaczego Święty?”

Tematy dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych:

1) Jan Paweł II pisał w encyklice Dives in misericordia, że desakralizacja przeradza się w dehumanizację. Przedstaw w formie reportażu swoje obserwacje na ten temat.

2) Codziennie muszę wybierać! Między kulturą jedności i antysolidaryzmu – czyli z kim lub z czym powinniśmy być dzisiaj w relacji współczującej solidarności? Nawiąż do pism Jana Pawła II.

3) Co dzisiaj mówi mi encyklika Jana Pawła II Redemptor hominis?

4) Kiedy życie zaczyna się i kiedy kończy? Czy potrafimy już odpowiedzieć na pytanie o granice ludzkiego życia? (na podstawie współczesnej myśli naukowej i rozważań Jana Pawła II).

Tematy dla studentów:

1) Między rekonstrukcją a dekonstrukcją. Wokół dylematów transplantologii w świetle nauczania Jana Pawła II.

2) Była sobie płeć! – z Janem Pawłem II w poszukiwaniu straconej integralności człowieka.

3) Współczesność ogłosiła koniec człowieka. Spójrz na istotę ludzką z perspektywy nauczania Jana Pawła II.

Terminarz Konkursu:

Do 15 maja 2014 r. termin zgłoszenia przystąpienia do konkursu (w przypadku szkół robią to opiekunowie-nauczyciele).

Do 31 sierpnia 2014 r. należy nadsyłać prace konkursowe wraz z kartą z danymi uczestnika. Prace bez czytelnie wypełnionej karty nie będą brane pod uwagę przez Komisję konkursową.

15 października 2014 r. zostaną podane wyniki konkursu.

25 października 2014 r. odbędzie się uroczyste zakończenie konkursu i rozdanie nagród.

Zdjęcie na stronę

pdf Regulamin.pdf
pdf Metryczka.pdf