Szkolenie dla uczestników konkursu Archiwum Wspomnień Jana Pawła II

Opublikowano: 6 grudnia 2012 r.

30 listopada br. w Domu Spotkań z Historią odbyło się szkolenie dot. przeprowadzania wywiadów dla uczestników III edycji konkursu Archiwum Wspomnień Jana Pawła II. W szkoleniu wzięli udział uczniowie gimnazjum i liceum wraz z opiekunami. Po krótkim wprowadzeniu dot. działalności Archiwum Historii Mówionej pan Jarosław Pałka przekazał cenne sugestie dot. prowadzenia wywiadu. Podkreślił kwestie, o których należy pamiętać w pracy nad wywiadem, o zadawanych naszemu rozmówcy pytaniach. Druga część szkolenia dotyczyła kwestii technicznych związanych z realizacją wywiadu. Operator współpracujący z Domem Spotkań Z Historią, pan Karol Białas odniósł się do kilku prac nadesłanych we wcześniejszych edycjach konkursu. Przekazał cenne uwagi, z których mamy nadzieję skorzystają uczestnicy tegorocznej edycji.

Po szkoleniu chętni wzięli udział w zwiedzaniu Warszawy w towarzystwie naszego zaprzyjaźnionego przewodnika pana Stanisława Łucia.

mt_gallery: