Warsztaty wspomagające kulturotwórczą funkcję szkoły

Opublikowano: 12 marca 2013 r.

warsztatyWarsztaty dla nauczycieli klas IV-VI  oraz szkół gimnazjalnych (40 godz. kurs)

Instytut Papieża Jana Pawła II oraz  Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli przygotowuje cykl warsztatów dla nauczycieli woj. mazowieckiego. Bezpłatne zajęcia będą odbywały się sukcesywnie na terenie Wydziałów MSCDN. Pierwsze warsztaty rozpoczniemy w Siedlcach w kwietniu.

W ramach programu zostaną zorganizowane warsztaty teatralny, filmowy, literacki, muzyczny oraz zarządzania kulturą. Celem projektu jest wsparcie nauczycieli, którzy organizują na terenie szkoły wydarzenia kulturalne.